Tuesday Apr 16, 2024

Защо много млади хора са аполитични | Поколението Z / Gen Z

В този епизод опитваме да дадем отговор на въпроса защо много млади хора са аполитични?

82% от младите европейци казват, че не вярват нито на политиците, нито на институциите.

Те са убедени, че техните гласове рядко се чуват от политиците. Такива резултати видяхме от едно от най-големите проучвания на нагласите на младите хора, преди близо седем години резултатите .

Какво се е променило за това време и дали сега, когато предстоят нови европейски избори, младите хора вярват, че техният глас има значение и че има кой да го чуе?

Автор на подкаста: Оля Стоянова

Участници в епизода:

🔴 Виктор - 26 г. от град София
🔴 Виктория - студентка в Софийския университет „Св. Климент Охридски“
🔴 Яна Георгиева - ученичка в 12 клас
🔴 Лина - 14 г. ученичка от Германия (продукция на AMS)
🔴 Валентин - 24 г. пред RTBF, Белгия (продукция на RTBF)
🔴 Атанас Радев - политолог и председател на Националния младежки форум
🔴 Божидар Цветков - председател на Българския младежки форум

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320