Tuesday Oct 24, 2023

Как живеят младите с войната в Украйна | Поколението Z / Gen Z

Инвазията на Русия в Украйна продължава вече повече от година и 9 месеца.

След първоначалните реакции на покруса и потрес от сцените на насилие и разрушения дойдоха ежедневните информационни обзори за сблъсъци в оспорвани от двете армии райони.

В същото време тръгна и нов конфликт след атаката на групировката „Хамас“ срещу Израел.

Всичко това неизбежно сваля част от вниманието към продължаващата война на североизток от България.

 

Автор на подкаста: Емил Костов 

 

Събеседници:

🔴 Даниел Джинсов, председател на Младежкото сдружение за развитие на Балканите

🔴 Мария Славова, председател на „Младежки център за развитие – Взаимопомощ“, Казанлък

🔴 Иван Семков – предприемач

🔴 25-годишната украинска журналистка Ана Лвова, която живее във Варшава от близо 6 години (продукция на Polskie Radio)

🔴 Лорин Джон, на 21 години, журналист в радио Зауерланд в Северен Рейн-Вестфалия (продукция на AMS – Germany)

🔴 Линда Лутс, студентка и бивш делегат на ООН за Севера(продукция на Radio Kuku – Estonia)

🔴 Володимир Семерий -19-годишен украинец, бежанец от войната и студент в Тартуския университет в Естония (Radio Kuku – Estonia)

 

Summary:  

Russia's ongoing war in Ukraine is still among the topics of conversation among young people. Amidst the initial fear and uncertainty, however, they increasingly perceive it as something that is unlikely to affect them directly. Of course, young people from Ukraine and neighboring countries are much more involved in the conflict and much more appreciative of the aid to the attacked country and the importance of continuing that support. 

 

Participants:  

 

Daniel Jinsov, chairman of the Youth Association for the Development of the Balkans, Bulgaria 

Maria Slavova, chairman of the Youth Center for Development-Mutual Aid Kazanlak, Bulgaria 

Ivan Semkov-entrepreneur, Bulgaria 

25-year-old Ukrainian journalist Anna Lvova, who has been living in Warsaw for nearly 6 years (Polskie Radio) 

Lorin John, 21, journalist at Radio Sauerland in North Rhine-Westphalia (AMS – Germany)  

Linda Lutz, student and former UN delegate for the North (Radio Kuku – Estonia)  

Volodymyr Semery - a 19-year-old Ukrainian, a refugee from the war and a student at the University of Tartu in Estonia  (Radio Kuku – Estonia)  

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320