Tuesday Feb 13, 2024

Нулев интерес към политика | Поколението Z / Gen Z

Може ли да се каже, че Поколението Z / Gen Z проявява нулев интерес към политика?!
Остават ли младите хора у нас трайно безразлични към обществено-политическия живот или напротив – ангажират се със злободневните теми на деня?

Как се справят политиците с проблемите, от които се вълнува Поколението Z?

 

Автор на подкаста: Таня Балабанова

 

Събеседници:

🔴 Виктор Колев, Надежда Изворова, Илиян Халваджиев, Лазар Лазаров - ученици в 12 клас на ГПЧЕ „Ромен Ролан“, Стара Загора
🔴 Радан Кънев, евродепутат от Групата на Eвропейската народна партия
🔴 Екатерина Бояджиева, преподавател по философия
🔴 Моника Тодорова, управител на Международен младежки център, Стара Загора
🔴 Давиде, студент във Факултет по политически науки в Милано (продукция на Radio 24 II Sole)
🔴 Баиба, Латвия, 18 години (продукция на Latvijas Radio)
🔴 Катрин, Латвия, 17 години (продукция на Latvijas Radio)


Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320