Tuesday May 02, 2023

Поколението Z / Gen Z - Геймингът - любимо хоби, но и мечтана професия

Автор: Цветомир Цветанов

 

Резюме:  

 

По-възрастните поколения са на мнение, че видеоигрите водят до "зомбиране", "затъпяване", асоциализация. Но дали наистина е така?

 

Участници:

Георги Миланов, Венелин Венелинов и Михаил Иванов, представители на Поколението Z

Петя Колева и Милена Бербенкова от организацията “Интеркултура Консулт”

Шарунас Ледас, разработчик на компютърни игри от Литва  (Ziniu Radijas)

24-годишната Клое от Белгия (RTBF)

Иван Йосифов, представител на гейминг индустрията

 

Summary:  

 

Older generations think that video games lead to "zombification", "dumbness", asocialization. But is it really so?

 

Participants:

Georgi Milanov, Venelin Venelinov and Mikhail Ivanov, representatives of Generation Z

Petya Koleva and Milena Berbenkova from the organization "Interculture Consult"

Šarunas Ledas, a computer game developer from Lithuania (Ziniu Radijas)

24-year-old Chloe from Belgium (RTBF)

Ivan Yosifov, representative of the gaming industry

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320