Tuesday Nov 08, 2022

Поколението Z / Gen Z - Несигурност на работното място

Автор: Радослав Чичев 
 
Какво представлява несигурността на работното място и какви са последствията от нея?
 
Заедно с юриста доц. д-р Андрей Александров и със социолога и преподавател в Софийския университет Вероника Димитрова се опитваме да отговорим на следните въпроси: Какво могат да направят младите хора, които сега започват работа, за да се чувстват сигурни на работното си място? Как се променя светът от социална гледна точка и как това се отразява на младите хора, които сега започват работа?
 
Какъв е приносът на трудещия се човек, когато не е здравно и пенсионно осигурен и какви са последиците от това? Сравнение със ситуацията в Словения ни позволяват думите на Андрей Зорко, изпълнителен секретар на Асоциацията на свободните синдикати на страната. 
 
Job insecurity
 
In the new episode of the Generation Z podcast, we look at what job insecurity is and what the consequences are. Together with our interlocutors: prof. Dr. Andrey Alexandrov, lawyer, and Veronika Dimitrova, sociologist and lecturer at the Sofia University, we try to answer the following questions: What can young people who are starting work now do to feel secure in their workplace? What are the main problems from the workers' and employers' point of view?
 
What are the dangers or consequences of a young person not wanting to develop in a certain area? How is the world changing from a social point of view and how does this affect young people who are now starting work? What is the contribution of the working person when he is not health and pension insured and what are the consequences of this? What are the processes that undermine social stability?

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20230822