Tuesday Nov 21, 2023

Работа и учение: Влакът потегля от първи коловоз | Поколението Z/ Gen Z

 

Съществува немалка група от млади хора, които не участват в никакъв вид заетост, образование или обучение, известни като NEETs.

Подкастът представя профила на тези млади европейци, и в частност на българските младежи.

Търси пътищата, по които могат да поемат, както и възможностите, от които да се възползват, за да подобрят знанията, уменията и компетенциите си и да намерят работа, отговаряща на тази от мечтите им.

 

Автор на подкаста: Божидар Александров

 

Събеседници:

🔴 Адриан Николов - Институт за пазарна икономика

🔴 Габриела Горанова - Димчева от дирекция „Европейски фондове“ на Агенцията по заетостта

🔴 Кристин - България, неучеща и неработеща

🔴 Матео от Белгия - неучещ и неработещ (продукция на RTBF)

🔴  Валентина Чиобану - вицепрезидент по обществените политики в Националния младежки съвет на Румъния (продукция на Radio Romania)

 

Title: The train to work and study departs from the first track 

Author: Bozhidar Alexandrov 

There is a sizeable group of young people who are not in any kind of employment, education or training, known as NEETs. The podcast presents the profile of these young Europeans, and Bulgarian youth in particular. It looks for the paths they can take and the opportunities they can take to improve their knowledge, skills and competencies and find a job that matches that of their dreams. 

Participants:  

Adrian Nikolov, Institute for Market Economy  

Gabriela Goranova - Dimcheva from the European Funds Directorate of the Employment Agency  

Kristin, Bulgaria, not studying and not working  

Mateo, from Belgium, not studying and not working (RTBF) 

Valentina Ciobanu, Public Policy Vice President at the National Youth Council (Radio Romania) 

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320